Xét nghiệm gen ung thư bằng công nghệ digital PCR

Xét nghiệm gen ung thư bằng công nghệ digital PCR
Ngày đăng: 14/12/2022 01:14 AM

An Bình cung cấp giải pháp công nghệ phát hiện đột biến các gene đích phổ biến đã có thuốc đích chỉ định dựa trên công nghệ dd PCR trên lượng lớn gene cho mẫu sinh thiết mô đặc và đặc biệt có đầy đủ gene đích phổ biến trên mẫu sinh thiết lỏng – hướng đi mới trong xét nghiệm với các ưu điểm:

  • Đạt chứng chỉ CE-IVD
  • Độ nhạy: 0,2%
  • Số lượng gene đích rộng: EGFR, KRAS, BRAF, NRAS, ROS1, EML4-ALK, PI3KA, ….
  • Sinh thiết lỏng hạn chế xâm lấn, khắc phục yếu điểm chọc sai, chọc thiếu lượng mẫu sinh thiết…
  • Giá thành cạnh tranh

Copyright © 2018 Y tế An Bình.

0961485566

Zalo
Hotline