Kit Giải trình tự gen thế hệ mới

Kit Giải trình tự gen thế hệ mới

Bộ kit Giải trình tự CMV Genotype và kháng thuốc

Bộ kit Giải trình tự CMV Genotype và kháng thuốc

DeepChek®Assay -CMV UL54/UL97 (RUO)

Code: 117A24

Mẫu: Huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần

Số lượng test: 24 test / bộ

Độ nhạy: 1250 UI/mL for 1mL plasma/serum. Protocols for low viral loads (>200 - 300 UI/mL) available

Xem thêm

Bộ kit Giải trình tự HIV Genotype và kháng thuốc

Bộ kit Giải trình tự HIV Genotype và kháng thuốc

▪ HIV Assays

▪ DeepChek®-HIV RT / PR Genotyping Assay (CE IVD) 121A24

▪ DeepChek®-HIV INT Genotyping Assay (CE IVD) 122A24

▪ DeepChek®-HIV V3 Loop/Tropism Assay (RUO) 103A24

▪ UltraGene®-HIV Assay (RUO) 104A24

▪ HIV Software

▪ DeepChek®-HIV Software (CE-IVD) S-12-023 (HUS)

▪ ViroScore®-HIV / ViroScore®-HIV Premium Software (CE-IVD) S-09-014 (VSH)

Xem thêm

Bộ kit Giải trình tự HBV Genotype và kháng thuốc

Bộ kit Giải trình tự HBV Genotype và kháng thuốc

▪ DeepChek®-HBV RT Genotyping and DR Assay K-17-B-RT

▪ DeepChek®-HBV Core/PreCore Assay K-17-B-Core/PreCore

▪ UltraGene®-HBV Assay (RUO) To be determined

▪ DeepChek®-HBV Software (CE-IVD) S-12-023 (BUS)

Xem thêm

Bộ kit Giải trình tự HCV Genotype và kháng thuốc

Bộ kit Giải trình tự HCV Genotype và kháng thuốc

▪ DeepChek®-HCV NS5B + 5’UTR Genotyping Assay (RUO) K-16-NS5B5UTR

▪ DeepChek®-HCV 5’UTR Genotyping Assay (RUO) K-15-5UTR

▪ DeepChek®-HCV CORE Genotyping Assay (RUO) K-16CORE

▪ DeepChek®-HCV NS5A Drug Resistance Assay (RUO) K-16-NS5ADR

▪ DeepChek®-HCV NS5B Drug Resistance Assay (RUO) K-16-NS5BDR

▪ DeepChek®-HCV NS3 Drug Resistance Assay (RUO) K-16-NS3DR

▪ UltraGene®-HCV Assay (RUO) To be determined

▪ DeepChek®-HCV Software (CE-IVD) S-12-023 (CUS)

Xem thêm

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư mô đặc bằng NGS

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư mô đặc bằng NGS

Hotspot Cancel Panel NGS library preparation Kit

Bộ kit phát hiện: 195 amplicon của 50 gene, bao gồm: BRAF, KRAS, and EGFR etc

Xem thêm

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư vú bằng NGS

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư vú bằng NGS

Breast Cancer Panel Sequencing Library Preparation

- Bộ kit phát hiện: 139 amplicon của 16 gene, bao gồm: AKT1, BAP1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CCND1, CHEK2, EP300, ERBB2, GATA3, MAP2K4, PALB2, PBRM1, PIK3CA, RB1, and TP53 etc

Xem thêm

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư phổi bằng NGS

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư phổi bằng NGS

Lung Cancer Panel Sequencing Library Preparation

Bộ kit phát hiện: 138 amplicon của 24 gene, bao gồm: AKT1, ALK, BAP1, BRAF, CCDC6, EGFR, EML4, ERBB2, FGFR2, KDR, KRAS, LRIG3, MAP2K1, MAP2K2, MYCL1, NFE2L2, RB1, RET, ROS1, SLC34A2, SMARCA4, STK11, TFG, TP53
 

Xem thêm

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư đại trực tràng bằng NGS

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư đại trực tràng bằng NGS

Colorectal Cancer Panel Sequencing Library Preparation

Bộ kit phát hiện: 149 amplicon của 21 gene, bao gồm: AKT1, APC, AXIN1, BRAF, CTNNB1, EP300, FBXW7, KRAS, MAP2K1, MAP2K4, MDM2, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PIK3CA, PIK3R1, PMS1, PMS2, TCF7L2, and TP53 etc

Xem thêm

Copyright © 2018 Y tế An Bình.

0961485566

Zalo
Hotline