ATILA

ATILA

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư mô đặc bằng NGS

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư mô đặc bằng NGS

Hotspot Cancel Panel NGS library preparation Kit

Bộ kit phát hiện: 195 amplicon của 50 gene, bao gồm: BRAF, KRAS, and EGFR etc

Xem thêm

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư vú bằng NGS

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư vú bằng NGS

Breast Cancer Panel Sequencing Library Preparation

- Bộ kit phát hiện: 139 amplicon của 16 gene, bao gồm: AKT1, BAP1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CCND1, CHEK2, EP300, ERBB2, GATA3, MAP2K4, PALB2, PBRM1, PIK3CA, RB1, and TP53 etc

Xem thêm

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư phổi bằng NGS

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư phổi bằng NGS

Lung Cancer Panel Sequencing Library Preparation

Bộ kit phát hiện: 138 amplicon của 24 gene, bao gồm: AKT1, ALK, BAP1, BRAF, CCDC6, EGFR, EML4, ERBB2, FGFR2, KDR, KRAS, LRIG3, MAP2K1, MAP2K2, MYCL1, NFE2L2, RB1, RET, ROS1, SLC34A2, SMARCA4, STK11, TFG, TP53
 

Xem thêm

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư đại trực tràng bằng NGS

Bộ kit chuẩn bị thư viện phát hiện các đột biến gây ung thư đại trực tràng bằng NGS

Colorectal Cancer Panel Sequencing Library Preparation

Bộ kit phát hiện: 149 amplicon của 21 gene, bao gồm: AKT1, APC, AXIN1, BRAF, CTNNB1, EP300, FBXW7, KRAS, MAP2K1, MAP2K4, MDM2, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PIK3CA, PIK3R1, PMS1, PMS2, TCF7L2, and TP53 etc

Xem thêm

Copyright © 2018 Y tế An Bình.

0961485566

Zalo
Hotline