BIONANO

BIONANO

SAPHYR CHIP SINH HỌC OGM (KIT BIONANO)

SAPHYR CHIP SINH HỌC OGM (KIT BIONANO)

* Mô tả

Bionano Prep Kits™ cung cấp cácthuốc thử quan trọng cần thiết để tách
chiết và gắn nhãn DNA có trọng lượngphân tử cực cao (UHMW) tương thích với Saphyr

Bắt đầu với DNA UHMW được tinh sạch bằng cách sử dụng Bộ công cụ chuẩn bị Bionano thích hợp, các nhãn huỳnh quang được gắn vào motif trình tự 6 bp, xảy ra trung bình 20 lần trên 100 kbp. Các nhãn huỳnh quang được gắn thông qua công nghệ nhuộm và nhãn trực tiếp (DLS) không phá hủy và giữ nguyên các mẫu DNA. Kết quả là các
mẫu nhãn dành riêng cho bộ gen có thể nhận dạng duy nhất cho phép lắp ráp bản đồ de novo, neo các đường viền trình tự và khám phá các biến thể cấu trúc bắt đầu từ 500 bp.
 

Xem thêm

Hệ thống Bio chip tự động xét nghiệm bản đồ gen OGM

Hệ thống Bio chip tự động xét nghiệm bản đồ gen OGM

Hệ thống Bionano Saphyr® phát
hiện các biến thể cấu trúc một cách
khách quan với độ nhạy cao hơn
nhiều so với các công nghệ dựa trên
trình tự giải trình tự và ở 5% VAF.

Bộ hóa chất chuẩn bị Bionano SP DNA mới nhất có khả năng tinh sạch
DNA UHMW chỉ trong vòng 4 giờ bằng cách sử dụng quy trình ly giải,
liên kết và rửa. DNA tinh khiết thu được có chiều dài vài megabase và
là tối ưu cho việc sử dụng với Hệ thống Saphyr.
Bắt đầu với DNA UHMW được tinh sạch bằng cách sử dụng Bộ công
cụ chuẩn bị Bionano thích hợp, các nhãn huỳnh quang được gắn vào
motif trình tự 6 bp, xảy ra trung bình 20 lần trên 100 kbp. Các nhãn
huỳnh quang được gắn thông qua công nghệ nhuộm và nhãn trực tiếp
(DLS) không phá hủy và giữ nguyên các mẫu DNA. Kết quả là các
mẫu nhãn dành riêng cho bộ gen có thể nhận dạng duy nhất cho phép
lắp ráp bản đồ de novo, neo các đường viền trình tự và khám phá các
biến thể cấu trúc bắt đầu từ 500 bp.
 

Xem thêm

Copyright © 2018 Y tế An Bình.

0961485566

Zalo
Hotline