HYGIENA

HYGIENA

BAX® System Assay for Yeast & Mold

BAX® System Assay for Yeast & Mold

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

BAX® System Assay for Cronobacter

BAX® System Assay for Cronobacter

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Panel 2

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Panel 2

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Panel 1

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Panel 1

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Screening Shiga toxin-producing E. coli (STEC)

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Screening Shiga toxin-producing E. coli (STEC)

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time Assay for Staph aureus

BAX® System Real-Time Assay for Staph aureus

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System L. monocytogenes

BAX® System L. monocytogenes

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

BAX® System L. monocytogenes 24E

BAX® System L. monocytogenes 24E

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time L. monocytogenes

BAX® System Real-Time L. monocytogenes

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time PCR Assay for Vibrio

BAX® System Real-Time PCR Assay for Vibrio

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Genus Listeria

BAX® System Genus Listeria

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

BAX® System Genus Listeria 24E

BAX® System Genus Listeria 24E

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

Copyright © 2018 Y tế An Bình.

0961485566

Zalo
Hotline