HYGIENA

HYGIENA

Hệ thống INNOVATE - Phát hiện nhanh vi sinh vật

Hệ thống INNOVATE - Phát hiện nhanh vi sinh vật

Hãng sản xuất: Hygiena - Mỹ

 

Hệ thống sàng lọc vi sinh vật Innovate System từ Hygiena áp dụng phương pháp phát quang sinh học ATP được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phát hiện nhanh vi sinh vật, đặc biệt phù hợp cho các sản phẩm tiệt trùng, đã được xử lý ở nhiệt độ cao (UHT) như sữa, thực phẩm và đồ uống đóng gói. Hệ thống giúp sàng lọc nhanh vi sinh vật tạp nhiễm, cho phép các danh nghiệp xuất hàng ra chỉ sau 30 phút, ngay sau thời gian ủ, giúp đẩy nhanh thời gian xuất hàng nhằm giảm chi phí hàng tồn kho và hệ thống kho bãi.

 

HỖ TRỢ NHANH

Xem thêm

BAX® System Assay for Yeast & Mold

BAX® System Assay for Yeast & Mold

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

BAX® System Assay for Cronobacter

BAX® System Assay for Cronobacter

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Panel 2

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Panel 2

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Panel 1

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Panel 1

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Screening Shiga toxin-producing E. coli (STEC)

BAX® System Real-Time PCR Assay for STEC Screening Shiga toxin-producing E. coli (STEC)

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time Assay for Staph aureus

BAX® System Real-Time Assay for Staph aureus

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System L. monocytogenes

BAX® System L. monocytogenes

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

BAX® System L. monocytogenes 24E

BAX® System L. monocytogenes 24E

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time L. monocytogenes

BAX® System Real-Time L. monocytogenes

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Real-Time PCR Assay for Vibrio

BAX® System Real-Time PCR Assay for Vibrio

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: RT-PCR

Xem thêm

BAX® System Genus Listeria

BAX® System Genus Listeria

- Hãng sản xuất: Hygiena

- Đóng gói : 96 test

- Chứng chỉ: AOAC-RI 

- Phương pháp kiểm tra: PCR

Xem thêm

Copyright © 2018 Y tế An Bình.

0961485566

Zalo
Hotline