ABL SA Group

ABL SA Group

Bộ kit Giải trình tự CMV Genotype và kháng thuốc

Bộ kit Giải trình tự CMV Genotype và kháng thuốc

DeepChek®Assay -CMV UL54/UL97 (RUO)

Code: 117A24

Mẫu: Huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần

Số lượng test: 24 test / bộ

Độ nhạy: 1250 UI/mL for 1mL plasma/serum. Protocols for low viral loads (>200 - 300 UI/mL) available

Xem thêm

Bộ kit Giải trình tự HIV Genotype và kháng thuốc

Bộ kit Giải trình tự HIV Genotype và kháng thuốc

▪ HIV Assays

▪ DeepChek®-HIV RT / PR Genotyping Assay (CE IVD) 121A24

▪ DeepChek®-HIV INT Genotyping Assay (CE IVD) 122A24

▪ DeepChek®-HIV V3 Loop/Tropism Assay (RUO) 103A24

▪ UltraGene®-HIV Assay (RUO) 104A24

▪ HIV Software

▪ DeepChek®-HIV Software (CE-IVD) S-12-023 (HUS)

▪ ViroScore®-HIV / ViroScore®-HIV Premium Software (CE-IVD) S-09-014 (VSH)

Xem thêm

Bộ kit Giải trình tự HBV Genotype và kháng thuốc

Bộ kit Giải trình tự HBV Genotype và kháng thuốc

▪ DeepChek®-HBV RT Genotyping and DR Assay K-17-B-RT

▪ DeepChek®-HBV Core/PreCore Assay K-17-B-Core/PreCore

▪ UltraGene®-HBV Assay (RUO) To be determined

▪ DeepChek®-HBV Software (CE-IVD) S-12-023 (BUS)

Xem thêm

Bộ kit Giải trình tự HCV Genotype và kháng thuốc

Bộ kit Giải trình tự HCV Genotype và kháng thuốc

▪ DeepChek®-HCV NS5B + 5’UTR Genotyping Assay (RUO) K-16-NS5B5UTR

▪ DeepChek®-HCV 5’UTR Genotyping Assay (RUO) K-15-5UTR

▪ DeepChek®-HCV CORE Genotyping Assay (RUO) K-16CORE

▪ DeepChek®-HCV NS5A Drug Resistance Assay (RUO) K-16-NS5ADR

▪ DeepChek®-HCV NS5B Drug Resistance Assay (RUO) K-16-NS5BDR

▪ DeepChek®-HCV NS3 Drug Resistance Assay (RUO) K-16-NS3DR

▪ UltraGene®-HCV Assay (RUO) To be determined

▪ DeepChek®-HCV Software (CE-IVD) S-12-023 (CUS)

Xem thêm

Copyright © 2018 Y tế An Bình.

0961485566

Zalo
Hotline